top of page

Biljetter

Hour Glass

Biljetter till Alice i Underliga Landet

Tiden rinner iväg så slå slag i saken och skaffa dina biljetter redan idag.  Biljetterna till sommarens mesta uppsättning  kan du köpa på Netticket. 

Klicka här:


https://www.netticket.fi/alice-i-underliga-landet

 

Du kan också köpa dina biljetter vid ingången 1 timme före föreställningens början eller så kan du reservera platser genom att skicka e-post till info@skottrf.fi eller ringa 050 50 40 300.  

Vintage Cash Register

Biljettpris för Alice i Underliga Landet:

25€ / 20€ / 18€ /12€

Gruppbokningar ring 050 50 40 300 

eller skicka e-post till info@skottrf.fi

bottom of page