top of page

Vi vill tacka

alla er som såg Kejsarns Nya Kläder

 i somras på Museigården I Tenala. Ni gjorde oss ännu bättre. Samtidigt vill vi rikta ett riktigt stort tack till våra bidragsgivare; Konstsamfundet, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Trygwe och Hjördis Nymans Stiftelse, Bergsrådinnnan Sophie von Julins Stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Kulturfonden, Eugene, Elisabeth och Birgit Nygrens Stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond, William Thurings Stiftelse samt Raseborgs Stad. 

Cheers
bottom of page